Ekološke dobrote iz objema Brkinov

Cart 0 items - 0,00€ 0

Ekološko kmetijstvo

Naša eko kmetija

Ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo.

Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil.

? [KUPUJEM DOMAČE, PODPIRAM LOKALNO] ?

Kmetija je članica združenja ekoloških kmetov severne primorske.

SREČAJmo KRAS – Krasmeet

Kmetija je vključena v partnersko mrežo lokalnih ponudnikov SREČAJmo KRAS – Krasmeet.

Certifikat SI – EKO – 002

Program razvoja podeželja

IKC Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Več informacij:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje – LINK >

Program podeželja – LINK >

Trajnostna pridelava

Živila z eko certifikatom

V ekološkem kmetovanju se nepretrgano in transparentno izvaja nadzor nad pridelavo in predelavo pridelkov oz. živil »od nasada do krožnika«, kar potrošnikom zagotavlja varnost kupljenih ekoloških pridelkov in izdelkov.

Ekološko kmetovanje je tudi sinonim za visoko kakovostno in varno hrano, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Pri tem načinu kmetovanja je prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih.

kaj vam lahko ponudimo